EFOP-3.3.5-17-2017-00070 KORSZERŰ KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK A HATVANI TANKERÜLETI KÖZPONT INTÉZMÉNYEIBEN

Hatvani Tankerületi Központ
PROJEKTZÁRÓ SAJTÓKÖZLEMÉNY


KORSZERŰ KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK A HATVANI TANKERÜLETI KÖZPONT INTÉZMÉNYEIBEN
A Hatvani Tankerületi Központ 125,1 millió forint támogatást nyert „Korszerű közösségi programok a Hatvani Tankerületi Központ intézményeiben” című pályázatával.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében az Európai Szociális Alap támogatásával valósult meg.
A projektben a Hatvani Tankerület 17 intézményének 19 telephelyén valósultak meg informális közösségi programok.

A pályázat megvalósításának időszaka: 2018. 06. 01- 2019. 11. 01.

A pályázat fő célja informális és nem formális módszertani fejlesztés pilot rendszerben történő tesztelése, melynek során az Oktatási Hivatallal szoros együttműködésben dolgoztak a pedagógusok. A tematikus tanulási alkalmak megvalósítására 2018 és 2019 júniusának harmadik és negyedik hetében került sor, napközis és bentlakásos formában, összesen 3079 tanuló részvételével.

A szakmai tapasztalatok beépítésre kerültek az intézmények pedagógiai programjába is, így a jövőben is hasznosulni fognak, hozzájárulva az alap- és kulcskompetenciák, a problémamegoldás, és az egészségtudatos magatartás formálásához.

A megvalósult képzések hozzájárulnak a pedagógusok módszertani kultúrájának folyamatos fejlesztéséhez, a pedagógiai kreativitás előtérbe helyezéséhez; összhangban az új tantervi-tartalmi szabályozókban megjelenő követelményekkel. A programok támogatják az integrált oktatás megvalósulását a köznevelésben; erősítik a non-formális és informális keretek közötti, nyitott nevelési-tanulási környezetben megvalósuló módszertanok szélesebb körű elterjedését.

A projektről bővebb információt a www.kk.gov.hu./hatvan oldalon olvashatnak.
További információ kérhető:
Horváth Márta
Tankerületi igazgató
Telefonszám: +36 (37) 795-214
E-mail cím: hatvan@kk.gov.hu

Gyöngyösi Petőfi Sándor Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola és Készségfejlesztő Iskola

2019. évi táborunk zárónapján június 21-én pénteken, kirándulást szerveztünk táborlakóinknak az intézményünkhöz közeli Kerek-gyepen. A nagy melegben jól esett a patak hűsítő vizében játszani egy kicsit és tanulmányozni a rákok életét, amelyektől hemzsegett a patak vize.
Kis pihenő után két csoportra oszlottunk és a már elkészített eszközökkel számháborúzni kezdtünk. A játékot gyerek és felnőtt egyaránt élvezte, többször meg is kellett ismételni.
A késő délelőtti órákban indultunk haza, koszosan, vizesen, de élményekkel telve zártuk táborunk utolsó délelőtti programját.

 Bodócs Erika táborvezető