2018 júliusában és augusztusában a Gyöngyösi Petőfi Sándor EGYMI két  gyógypedagógusa Porupsánszkiné Giel Éva  és Szabó Annamária kidolgozta a súlyosan halmozottan fogyatékos tanulók fejlesztését szolgáló terápiák módszertanát.

Terápiák:
Alternatív és augmentatív kommunikáció
Mozgásfejlesztés
Snoezelen

2018. szeptember 1-től a súlyosan halmozottan fogyatékos tanulók részér is elérhetővé tettük az egész napos iskolai ellátást. Szülők igénye szerint 8-16 óráig maradhatnak az intézményben a tanulók.

A kötelező óráikon túl a kidolgozott terápiás módszertanok alapján órarend szerint naponta terápiás foglalkozásokon vesznek részt a gyermekek.

A terápiás ellátás bekerült az intézmény Pedagógiai Programjába.

Egy fő gyógypedagógiai asszisztens felvételére is sor került, akinek a bérét a pályázatból tudjuk finanszírozni. Feladata a súlyosan fogyatékos tanulók egész napos ellátásának segítése, szociális tanulásuk, önellátásuk támogatása.