Gyöngyösi Petőfi Sándor Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola és Készségfejlesztő Iskola

Nevelési filózófiánk
„Minden gyermek érje el képességei maximumát, egyéni fejlődési üteme szerint.”

Az intézmény 1984. szeptember 1-én kezdte meg működését, mint Kisegítő iskola, alapította Gyöngyös Város Tanácsa. Jelenleg két épületben, a Petőfi S. út 67, a Petőfi S. út 75. szám alatt működik.

Feladata az integráltan nem nevelhető sajátos nevelési igényű gyógypedagógiai nevelése –oktatása (mozgásszervi fogyatékos, beszédfogyatékos, halmozottan fogyatékos, autizmus spektrumzavar, egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdők, enyhe értelmi fogyatékos, középsúlyos értelmi fogyatékos, érzékszervi fogyatékos). Utazó gyógypedagógusi hálózat keretében ellátja a Gyöngyös és térsége többségi általános iskoláiban tanuló integráltan nevelhető fogyatékos tanulók habilitációs, rehabilitációs fejlesztését.

Az intézmény óvodás kortól egészen a tankötelezettségük végéig (akár 23 év) ellátja a középsúlyos értelmi fogyatékos, integráltan oktatható autista és a halmozottan fogyatékos tanulókat is.

Jelenleg 2 óvodai csoportban, 10 általános iskolai osztályban, 1 készségfejlesztő iskolai (középfok) osztályban és 2 fejlesztő csoportban (fejlesztő nevelés-oktatás) történik a tanulók nevelése-oktatása.

Az 1-4. osztályos tanulóink egész napos (iskolaotthonos) oktatásban részesülnek, 5-8. osztályos tanulóinknak a kötelező tanórák után tanul szobai foglalkozásokat, tehetségfejlesztő foglalkozásokat, zeneterápiás foglalkozásokat szervezünk. Működik az iskolában tömegsport foglalkozás és a Bozsik programban is részt vesznek tanulóink. Valamennyi tanulónknak biztosítva van a mindennapi testnevelés.

Habilitációs, rehabilitációs foglalkozások szervezésénél biztosítva van a megfelelő szakember, szomatopedagógus, konduktor, logopédus, látássérült szakos gyógypedagógus stb.

2014 szeptemberétől a többségi általános iskolákban integráltan oktatott SNI-s tanulók rehabilitációs, habilitációs ellátását is az intézmény látja el, utazó gyógypedagógusi ellátás formájában.
2017 szeptemberétől az utazó gyógypedagógusi feladataink ellátására egy intézmény egység létrehozására került sor.

Alapfeladataink ellátását három munkaközösség segíti, melyek munkájában a területen dolgozó gyógypedagógusok vesznek részt.

Filozófiánknak megfelelően nyitottak vagyunk, minden olyan terápiára, fejlesztési lehetőségre, amely a sérült kisgyermekek társadalmi integrációját, önálló életre nevelését erősíti támogatja. Célunk a hiányzó, sérült területek kiépítése, fejlesztése a meglévő erősségek kiemelése, megtámogatással történő segítése.


Az intézménybe a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői Bizottság szakvéleménye alapján kerülhetnek a tanulók.

Bemutatkozó videó