A gyógypedagógiai módszertani intézmények és az integráció elterjedésével egyre több városban valósul meg módszertani feladatként a gyógypedagógiai utazó tanári hálózat.

Elsődleges célja a sérülésspecifikumnak megfelelő egyéni, személyre szabott támogatás, a másodlagos sérülések korrekciója, a komplex személyiségfejlesztés.

Igazodik a tanulók egyéni sajátosságaihoz, egyfajta korszerű pedagógiai szemléletet, az együttnevelést, a tehetséggondozást szolgáló tanulásszervezési módszereket közvetít az óvodától a középiskoláig olyan pedagógusok számára, akik nyitottak az integrációra.

Ez a hálózat, együttműködik az érintett tanulók szüleivel, a társadalmi rehabilitációban részt vevő szervezetekkel, szakszolgálattal, valamint a szolgáltatást igénylő köznevelési intézményekkel. Gyógypedagógiai munkánk elsődleges célja az, hogy a valamilyen okból hátrányban élő gyermekek a társadalom hasznos tagjává váljanak. Ugyanakkor fontos feladatunk lenne a társadalom felkészítése is ezeknek a gyermekeknek, fiataloknak a befogadására.

Szakembereink

A sokoldalúan képzett gyógypedagógusok, korszerű terápiás eljárásokkal, fejlesztő eszközökkel, speciális taneszközökkel bármely fogyatékosságtípushoz gyógypedagógiai megsegítést tudnak biztosítani. Az utazó gyógypedagógiai hálózat tagjainak száma jelenleg 20 – 25 fő, képesítéseiket tekintve: értelmileg akadályozottak, tanulásban akadályozottak, autizmus spektrum pedagógiája szakirányú, illetve  pszichopedagógus, logopédus, tiflopedagógus és szomatopedagóus végzettségű kollégák.  Jelenleg 15 gyöngyösi illetve Gyöngyös vonzáskörzetébe tartozó településen található integráló intézményben zajlanak a fejlesztések.

Az utazó gyógypedagógusok feladata:

  • A gyermekkel, tanulókkal való foglalkozás

Célunk a fogyatékosságából eredő hátrányok megelőzése, csökkentése, kompenzálása, a képességek kibontakoztatása, társadalmi beilleszkedésük sérülés specifikus szempontú támogatása. Ezért feladatunk  többek között a gyermekek  megfigyelése, speciális fejlesztő tevékenységek a tanulókkal való közvetlen foglalkozásokon, képességeiknek megfelelő módszerek, technikák alkalmazása, a fejletlen funkciók fejlesztése, az ép funkciók korrigálása, az egyéni sikereket elősegítő tulajdonságok megtámogatása.

  • A szülőkkel való kapcsolattartás

Azok a szülők, akik sérült gyermeket nevelnek, a gyermeknevelés szokásos nehézségein túl hatalmas érzelmi-, anyagi-, erkölcsi- és társadalmi terheket cipelnek a vállukon és a szívükben. A legnagyobb gond az információhiány. Ebben a nehéz élethelyzetben nem könnyű olyan alternatívát nyújtani, ami megnyugtató, kiszámítható jövőképet vázol az érintettek számára.

Az utazó gyógypedagógus és a szülő kapcsolatában a következő területeket tudunk szerepet vállalni: a gyermek/tanuló megfigyelése a szülő kérésére, javaslat további vizsgálatokra, tanácsadás, segítségnyújtás a szakvélemény, diagnózis értelmezésében, tájékoztatás a fejlesztés lehetőségeiről, rendszeres konzultáció a gyermek fejlődésével kapcsolatosan , javaslattétel az együttműködési módokra, megbeszélés az otthon végzendő gyakorlatokkal kapcsolatosan, segítségnyújtás a speciális eszközök kiválasztásában, beszerzésében.

  • Intézmények pedagógusaival való kapcsolattartás

Tevékenységeink között található a a gyermek/tanuló megfigyelése az intézmény kérésére o segítségnyújtás a szakvélemény, diagnózis értelmezésében, javaslattétel a gyermek/ tanuló egyéni igényeihez szükséges környezet kialakítására, segítségnyújtás a tanuláshoz szükséges speciális eszközök kiválasztásában, tájékoztatás a speciális eszközök beszerzési lehetőségeiről, részvétel a gyermek/tanuló részeredményeinek értékelésében, módszertani segítségnyújtás a tanuló haladásának elősegítése érdekében o sikertelenségek, kudarcok és eredmények okainak feltárása.

Az integráció legfontosabb pillére az utazó gyógypedagógusi hálózat. A leghatékonyabb működés érdekében támogatni kell az integráció mindegyik szereplőjét: a tanulót, a szülőt, a többségi intézményt egyaránt. A hálózat életében egyre több és nagyobb a megoldandó feladat, de az eddigi sikereket, eredményeket nem veszi el tőlünk senki.