A készségfejlesztő iskolába azok a  tanulók jelentkezhetnek, akik sikeresen befejezték általános iskolai tanulmányaikat és rendelkeznek érvényes szakértői véleménnyel, melyben a Szakértői Bizottság megállapította sajátos nevelési igényű státuszukat.

A 9-12. évfolyamon tanuló értelmileg akadályozott diákok esetében célunk olyan praktikus ismeretek közvetítése, melyek segítik a mindennapi életben való eligazodást, szocializációt, a lehetőségekhez, egyéni képességekhez mért önálló életvezetést.

Nagy hangsúlyt fektetünk a kommunikációs és szociális képességek kibontakoztatására, mely hozzájárul a készségfejlesztő iskola befejezését követően a társadalmi integrációhoz, a védő-munkahelyen való helytálláshoz.

Olyan oktatásra törekszünk esetükben, ahol a tanulók gyakorolhatják az ön és szűkebb környezetük ellátásához, a társadalmi együttéléshez, az önálló és eredményes életvezetéshez nélkülözhetetlen tevékenységeket. (külső gyakorlóterep, intézménylátogatás, kapcsolattartás a fogyatékos felnőtteket ellátóintézményekkel).

A gyakorlati képzés keretein belül a szakmai ismeretek minél szélesebb körű elmélyítése folyik, a munkában történő aktív, lehetőleg önálló bekapcsolódással.