SEGÍTS, MERT SEGÍTSÉGRE SZORULOK ALAPÍTVÁNY

Adószám: 18571891-1-10
Számlaszám: 10103551-48095830-00000009

Az alapítvány elsődleges célja a Gyöngyösi Petőfi Sándor Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános Iskola, Óvoda, Készségfejlesztő Iskola támogatása tanítási – oktatási feladatainak megvalósításában.

Célunk az értelmileg akadályozott, tanulásban akadályozott, súlyosan – halmozottan fogyatékos, autista tanulók és családtagjaik esélyegyenlőségének segítése, támogatásuk gyermeki jogaik érvényesítése érdekében. Támogatjuk a korszerű oktatás, szellemi, technikai bázisának fejlesztését, új tudományos módszerek kidolgozását. Feladatunknak tekintjük az oktatási – kulturális kapcsolatok ápolását is.

Küldetésünknek tartjuk a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek társadalmi egyenlőségének elősegítését, fellépünk a jogaik érvényesítésére képtelen fogyatékos személyek érdekeinek védelmében. A nemzetiségi és etnikai kisebbségekkel kapcsolatos tevékenység során, támogatást nyújtunk a roma gyerekek kulturális rendezvényeihez is.

Célunk az egészségmegőrző, gyógyító, egészségügyi rehabilitációs tevékenységek támogatása; szociális, családsegítő tevékenységek lebonyolítása, oktatást kiegészítő foglalkozások szervezése. Kulturális tevékenységek keretében a kulturális versenyek lebonyolításához nyújtunk segítséget.

Gyermek – és ifjúságvédelem keretében kapcsolatot tartunk a gyermekek, fiatalok oktatási intézményeivel, igény esetén segítséget nyújtunk a gyermekek és fiatalok, családi és egyéb magánéleti problémáinak megoldásában.

Sporttevékenységek szervezésének keretében részt vállalunk az értelmileg,és a tanulásban akadályozott gyermekek sportversenyeinek lebonyolításában, a tanulók versenyekre való felkészítésében.

Az iskola tanárainak szakmai továbbképzéseit is segítjük.