Kezdőlap » Közösségek az iskolánkban » Munkaközösségek

Koronavírus tájékoztató

Koronavírus fertőzésen átesett: 7 fő intézményi dolgozó

Koronavírus fertőzött intézményi dolgozó jelenleg: –

Koronavírus fertőzött tanuló: –

Karanténban van: –

Munkaközösségek

Értelmileg akadályozott gyerekekkel foglalkozó gyógypedagógusok munkaközössége

Az értelmileg akadályozott gyermekekkel foglalkozók munkaközössége, a gyerekek, és fiatalok tanórán, és a kötelező iskolai foglalkozásokon kívüli, a tananyaghoz kapcsolódó, és hasznos szabadidő eltöltését célzó rendezvényeket, tervezi, szervezi és bonyolítja le.

Feladatunk a környező világ megismerését elősegítő, változatos, a már kialakított hagyományokat követő, interaktív, tapasztalati úton történő ismeretátadás, változatos iskolai élet megélésének elősegítése.
Munkaközösségünk éves terv alapján dolgozik, amelyben a tanév rendjéhez igazodó, éppen aktuális témák feldolgozása mellett, fontos célunk a szakmai megújulást, ismeretek frissítését elősegítő helyi továbbképzések, bemutató órák megtartása.

Az értelmileg akadályozottak tagozata egy óvodai csoportból, az általános iskola 1 -8 osztályig terjedő osztályaiból, készségfejlesztő iskolai osztályból, illetve két, súlyosan, halmozottan fogyatékos gyerekek iskolai fejlesztését végző osztályból áll. Munkaközösség tagjai a fentebb felsorolt csoportokban, osztályokban tanító gyógypedagógusok alkotják.


1-4. osztályban tanítók munkaközössége
Tanulók bemutatása:
• Intézményünk alsó tagozatába tanulóink tanulásban akadályozottak, e mellé azonban társul beszédfogyatékosság, látássérülés, illetve autisztikus tünetek. Sok esetben más egészségügyi probléma is.
• Tanulóink szüleivel rendszeres, sokszor napi szintű kapcsolatot tartunk fenn. Folyamatosan tájékoztatjuk egymást a gyermek aktuális állapotáról, fontosabb esetekben személyesen keressük fel a családot.
Oktató-nevelő munka:
• Az alsó tagozatunkban iskolaotthonos oktatás folyik. Osztályonként 2 pedagógus tantárgycsoportos formában tanítja a gyerekeket. Az ének zene tantárgyat minden osztályban szakos pedagógus tartja, aki szintén munkaközösségünk tagja
• Az éves munkaközösségi tervnek megfelelően együtt készülünk, minden hónapban az aktuális tennivalókra, minden tanév elején beosztjuk, ki melyik feladatot vállalja, mikor tartunk szakmai megbeszéléseket, ötlet, és módszermegosztást.
• A tanítási órák, és a programok keretén belül is fontosnak tartjuk a szinte minden érzékszervet bevonó tapasztalatszerzést, hiszen sokkal jobb bevésést, tanulást eredményez.
• A tanórákon is igyekszünk ezt követni ezért a szemléltetésre nagy hangsúlyt fektetünk, sokat használjuk az IKT-s eszközeinket is ennek érdekében. Fontosnak tartjuk a gyermekek szocializációjának segítését, a közösségfejlesztést, tanulási szokások kialakítását, tanulási technikák megismertetését, önálló tanulásra szoktatást, iskolánk hagyományainak ápolását.

Tanítási órán kívüli tevékenységek:
• Az iskolai oktató-nevelő munka mellett kiemelt nevelési feladatunknak tartjuk jeles napokhoz, ünnepekhez, évszakokhoz kapcsolódó tevékenységeket, kulturális tevékenységeket, programok szervezését, környezettudatos magatartásra nevelését.
• A munkaközösségünk tagjai mindent elkövetnek, hogy szponzorokat találjanak a rendezvényeinkre.

• Tanulóink a rajzpályázatokon kiemelkedően teljesítenek több esetben díjakat és meghívást nyertek az Egri vár, a Mátrai Erőmű, Károly Róbert Egyetemi Campus, Méhek napja, Muzsikál az erdő rendezvényeire stb.

Intézményi kapcsolatink:
• Gyöngyös Városi Könyvtár:
• Mátra Múzeum
Városi rendezvények:
• Erdészeti Nyílt nap
• Károly Róbert Egyetemi Campus
• Fogyatékosok Nemzetközi Napja alkalmából Gála műsor
• Méhek napja
• XIX. századi piac


5-8. o. osztályban tanítók munkaközössége

Munkaközösségünk jelenleg 9 tagból áll. Munkaközösségünkben sokoldalúan képzett, elhivatott, a gyermek képességeit és egyéni fejlődési ütemét figyelembe vevő pedagógusok végzik feladatukat. Pedagógiai célkitűzéseink közül kiemelt jelentőségűnek tekintjük a gyermeki személyiség sokoldalú kibontakozatását, eredményes továbbtanulásuk támogatását és társadalmi integrációjuk elősegítését. Tanulóink számára egyénre szabott fejlesztést biztosítunk, erre tekintettel az ismeretek elsajátítása során figyelembe vesszük a gyermekek eltérő haladási, fejlődési ütemét.

Fontosnak tartjuk, hogy tanulóink érdeklődésüknek megfelelő, tartalmas szabadidős foglalkozásokon vehessenek részt. A szabadidő hasznos eltöltését szolgálja iskolai és a városi könyvtár látogatása, telephelyünk nagyméretű udvara lehetőséget biztosít különféle sporttevékenységek végzésére. Nagy hangsúlyt fektetünk az iskolai hagyományaink ápolására – rendszeresen szervezünk projekt napokat, versenyeket, kirándulásokat, ünnepnapokat, Fogyatékosok – napi gálaműsort. Kiemelt fejlesztési területként tekintjük a társadalmi normák elsajátítását – így különös gondot fordítunk a kommunikációs képességek fejlesztésére, az erőszakmentes konfliktuskezelési technikák elsajátítására, a felelősségtudat erősítésére, az empatikus, toleráns viselkedés fejlesztésére.

Egyre jelentősebb szerepet kap a projektekben való gondolkodás, melynek során a megismerés fő forrása a gyermekek tapasztalása, érdeklődése és tevékenysége. Vagyis, különböző tevékenységek során a tanulók saját maguk szerzik meg az ismereteket. A kötelező tananyag elsajátítása mellett olyan programokat is biztosítunk tanulóinknak, melyek hozzájárulnak ismereteik elmélyítéséhez, s maradandó élményt nyújtanak számukra.

Gyöngyösi Petőfi Sándor Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola és Készségfejlesztő Iskola 2022