Kezdőlap » Hírek » Intézményi eljárásrend

Koronavírus tájékoztató

Koronavírus fertőzésen átesett: 3 fő intézményi dolgozó

Koronavírus fertőzött jelenleg: 2 fő intézmény dolgozó

Koronavírus fertőzött tanuló: –

Intézményi eljárásrend

2020. augusztus 31.

Az iskolát csak a tanulók és az intézményben dolgozók látogathatják. Szülők és egyéb ügyekben az iskolába érkezők csak az iskolatitkárral történt egyeztetés és kézfertőtlenítés után léphetnek be maszkban az épületbe.

Tanulók iskolába érkezése:

Az iskolát kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek látogathatja. (Amennyiben gyermeküknél tüneteket észlelnek, gondoskodjanak orvosi vizsgálatról. Ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van a szülő köteles értesíteni az iskolát!).

A betegség után a tanuló kizárólag az orvos által kiállított „Közösségbe mehet” igazolással jöhet az iskolába.

A reggeli udvari gyülekező annak az épületnek az udvarán történik ahová a tanuló jár, rossz idő esetén a folyosón, ill a Petőfi u. 75 sz alatt a kapualjban és a folyosón. Az osztályterembe való belépéskor kötelező a kézfertőtlenítés. A bejáratnál testhőmérséklet mérése is lehetséges, (37 fokos testhőmérséklet fölött a tanuló nem léphet be az iskolába) ezért várakozáskor kérjük a másfél méter távolságot betartani!

Az intézménybe legkorábban 7 órakor lehet érkezni és 7,30-kor az osztálytermekbe mennek a tanulók, a kijelölt gyógypedagógiai asszisztenssel, óvodások megérkezéstől a kijelölt csoportszobában a dajkával várakoznak. Az óvodába érkezés javasolt időpontja 8:15-8:30.

Iskolába érkezés legkésőbbi időpontja 7 óra 50 perc.

A maszk viselése:  A tanulóknak nem kötelező a maszk viselése.

Az iskolaudvart és az ebédlőt az osztályok az 1-2. mellékletekben található külön beosztás szerint használhatják. Az ebédlő fertőtlenítéséről a vállalkozó gondoskodik. A tanulói étkezőben egy időpontban csak 2 osztály és egy óvodai csoport, vagy három osztály tartózkodhat beosztás szerint. Étkezési idő max. 30 perc. Azon tanulók szülei, akik az ebédet elviszik 2 db névvel ellátott ételhordót adnak le, melybe a konyhán kerül az étel, azt a gyermekükkel együtt vihetik haza. A szülő nem mehet a konyhára az ebédért.

Oktató-nevelő munka:

A szaktantermi rendszert nem működtetjük. A nap folyamán az osztályok a saját osztálytermükben tartózkodnak, a testnevelés óra kivételével. A tanulók a tanszereiket saját táskába vagy dobozba az iskolában tartják, házi feladat elkészítése az iskolában történik napközis foglalkozásokon.

A tanítási órák alatt a pedagógusnak törekedni kell a folyamatos szellőztetésre, az ablakok nyitva tartására.

A tanítási órák után, minden szünetben a fertőtlenítő kézmosás kötelező, tanterembe lépéskor fertőtlenítés kötelező.

Mosdók használata:

A tanuló csak a pedagógus engedélyével mehet ki a mosdóba, mosdó használat után kezet kell mosni a kézfertőtlenítő szappannal.

A mosdó előtti várakozásnál másfél méter távolságot kell tartani.

A mosdókban az alsós osztályok asszisztenssel mehetnek, a mosdót egyedül használok esetében egyszerre két tanuló mehet a mosdóba.

A mosdókban is biztosított az előírásnak megfelelő fertőtlenítő kézmosó, papírtörlő, ezért távozás előtt kötelező kezet mosni mindenkinek.

A Petőfi út 67.sz. épület mosdóiba egyszerre egy osztály mehet kísérővel. A gyerekek a tanítási órák és a tanórán kívüli foglalkozások (napközi, szakkör, stb.) alatt is kimehetnek a mosdóba.

A mosdók, folyosók, közösségi terek fertőtlenítése folyamatosan történik.

Iskolából való távozás:

Ha a tanulónak nincsen tanórán kívüli foglalkozása (napközi, tanulószoba, szakkör, fz,stb.), akkor az utolsó órája vagy az ebédje elfogyasztása után köteles haladéktalanul elhagyni az iskola épületét.

A szülő gyermekéért 15, vagy 16 órakor érkezhet az iskola udvarára,előtérbe 16:00-16:20-ig a Petőfi út 67. sz. épületben van ügyelet Az előzetes felmérés alapján – melyet a szülők az osztályfőnököktől kapott nyilatkozaton tehetnek meg – a gyermekeket egy felnőtt lekíséri az udvarra és átadja a szülőnek. Ha a szülő valamilyen oknál fogva nem érkezett meg, akkor a gyermeket visszaviszik a tanterembe és a következő időpontban lehet jönni érte. Kérjük, más időpontba ne jöjjenek a tanulóért.

Tanítási óráról gyermeket nem lehet elvinni.

A kijáratnál mindenkinek lehetősége van a kézfertőtlenítésre.

Az iskola területén elkülönítő szobának az orvosi szobát használjuk.

Gyöngyös, 2020. augusztus 31.

                                                                                                       Daru Éva Katalin intézményvezető

Gyöngyösi Petőfi Sándor Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola és Készségfejlesztő Iskola 2021