Koronavírus tájékoztató

Koronavírus fertőzésen átesett: 7 fő intézményi dolgozó

Koronavírus fertőzött intézményi dolgozó jelenleg: –

Koronavírus fertőzött tanuló: 1 fő

Karanténban van: –

Étkezési térítési díjak pénzügyi teljesítése

Intézményi eljárásrend

36. és 37. heti menü

Étkeztetési igénylőlap

Kedves Szülők!

Étkeztetés iránti igényüket az alábbi igénylőlap kitöltésével jelezhetik.

http://petofiegymi.hu/wp-content/uploads/2020/08/étk.igeny_.felm_._2020_2021.pdf

Étkezési igény leadása

EFOP-4.1.6-16-2017-00016 – A KÖZNEVELÉS ESÉLYTEREMTŐ SZEREPÉNEK ERŐSÍTÉSE A HATVANI TANKERÜLETBEN

2019. 05. 01.
Hatvani Tankerületi Központ
SAJTÓKÖZLEMÉNY
A KÖZNEVELÉS ESÉLYTEREMTŐ SZEREPÉNEK ERŐSÍTÉSE A HATVANI TANKERÜLETBEN

A Hatvani Tankerületi Központ 483,389 millió forint támogatást nyert „A köznevelés esélyteremtő
szerepének erősítése a Hatvani Tankerületben” című pályázat megvalósítására. A súlyos és
halmozottan fogyatékos gyermekeket ellátó intézmények tervezett infrastrukturális fejlesztése
lehetővé teszi a nevelés-oktatás eredményességének, minőségének és hatékonyságának növelését,
és hozzájárul a tanulók optimális fejlődését biztosítani képes, minőségi, fenntartható és hatékony
köznevelés megvalósításához.
A pályázat keretében a Gyöngyösi Petőfi Sándor EGYMI, Óvoda, Általános Iskola és Készségfejlesztő
Iskola, valamint a Hatvani Lesznai Anna Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola, Fejlesztő
Nevelést-Oktatást Végző Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
infrastruktúrája újul meg.
A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg az Európai Regionális Fejlesztési Alap
támogatásával.
A modern kor igényeinek megfelelő köznevelési intézmény a területi különbségeket kiegyenlítve, az
egyenlő esélyeket megteremtve elősegíti a hátránykompenzációt, és hozzájárul a minőségi oktatás
megteremtéséhez.
Az intézmények infrastrukturális fejlesztés három épületet érint. Eredményeként megvalósul fűtés –
és villamoshálózat korszerűsítés, új tetőszerkezet kialakítás, akadálymentesítés, vízszigetelés, belső
festés, burkolatcsere, belső nyílászáró csere, sportudvar kialakítás.
A projekt kezdete 2019. 05. 01., tervezett befejezése 2021. 01. 31.
A projektet a Hatvani Tankerületi Központ valósítja meg.
Azonosítószám : EFOP-4.1.6-16-2017-00016
A projektről bővebb információt a www.kk.gov.hu\ hatvan\projektek oldalon olvashatnak.
További információ kérhető:
Horváth Márta
Tankerületi igazgató
Telefonszám: +36 (37) 795-214
E-mail cím: hatvan@kk.gov.huA projektről bővebb információt a www.kk.gov.hu\ hatvan\projektek oldalon olvashatnak.
További információ kérhető:
Horváth Márta
Tankerületi igazgató
Telefonszám: +36 (37) 795-214
E-mail cím: hatvan@kk.gov.hu

2019.11.01.
Hatvani Tankerületi Központ
PROJEKTZÁRÓ SAJTÓKÖZLEMÉNY
KORSZERŰ KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK A HATVANI TANKERÜLETI KÖZPONT INTÉZMÉNYEIBEN

A Hatvani Tankerületi Központ 125,1 millió forint támogatást nyert „Korszerű közösségi programok a
Hatvani Tankerületi Központ intézményeiben” című pályázatával. A projekt a Széchenyi 2020 program
keretében az Európai Szociális Alap támogatásával valósult meg.
A projektben a Hatvani Tankerület 17 intézményének 19 telephelyén valósultak meg informális
közösségi programok.
A pályázat megvalósításának időszaka: 2018. 06. 01- 2019. 11. 01.
A pályázat fő célja informális és nem formális módszertani fejlesztés pilot rendszerben történő
tesztelése, melynek során az Oktatási Hivatallal szoros együttműködésben dolgoztak a pedagógusok. A
tematikus tanulási alkalmak megvalósítására 2018 és 2019 júniusának harmadik és negyedik hetében
került sor, napközis és bentlakásos formában, összesen 3079 tanuló részvételével. A szakmai
tapasztalatok beépítésre kerültek az intézmények pedagógiai programjába is, így a jövőben is
hasznosulni fognak, hozzájárulva az alap- és kulcskompetenciák, a problémamegoldás, és az
egészségtudatos magatartás formálásához.
A megvalósult képzések hozzájárulnak a pedagógusok módszertani kultúrájának folyamatos
fejlesztéséhez, a pedagógiai kreativitás előtérbe helyezéséhez; összhangban az új tantervi-tartalmi
szabályozókban megjelenő követelményekkel. A programok támogatják az integrált oktatás
megvalósulását a köznevelésben; erősítik a non-formális és informális keretek közötti, nyitott nevelési-
tanulási környezetben megvalósuló módszertanok szélesebb körű elterjedését.
A projektről bővebb információt a www.kk.gov.hu./hatvan oldalon olvashatnak.
További információ kérhető:
Horváth Márta
Tankerületi igazgató
Telefonszám: +36 (37) 795-214
E-mail cím: hatvan@kk.gov.hu

EFOP-3.3.5-17-2017-00070 KORSZERŰ KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK A HATVANI TANKERÜLETI KÖZPONT INTÉZMÉNYEIBEN

2019.11.01.
Hatvani Tankerületi Központ
PROJEKTZÁRÓ SAJTÓKÖZLEMÉNY
KORSZERŰ KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK A HATVANI TANKERÜLETI KÖZPONT INTÉZMÉNYEIBEN

A Hatvani Tankerületi Központ 125,1 millió forint támogatást nyert „Korszerű közösségi programok a Hatvani Tankerületi Központ intézményeiben” című pályázatával. A projekt a Széchenyi 2020 program keretében az Európai Szociális Alap támogatásával valósult meg.
A projektben a Hatvani Tankerület 17 intézményének 19 telephelyén valósultak meg informális közösségi programok.
A pályázat megvalósításának időszaka: 2018. 06. 01- 2019. 11. 01.
A pályázat fő célja informális és nem formális módszertani fejlesztés pilot rendszerben történő tesztelése, melynek során az Oktatási Hivatallal szoros együttműködésben dolgoztak a pedagógusok. A tematikus tanulási alkalmak megvalósítására 2018 és 2019 júniusának harmadik és negyedik hetében került sor, napközis és bentlakásos formában, összesen 3079 tanuló részvételével. A szakmai tapasztalatok beépítésre kerültek az intézmények pedagógiai programjába is, így a jövőben is hasznosulni fognak, hozzájárulva az alap- és kulcskompetenciák, a problémamegoldás, és az egészségtudatos magatartás formálásához.
A megvalósult képzések hozzájárulnak a pedagógusok módszertani kultúrájának folyamatos fejlesztéséhez, a pedagógiai kreativitás előtérbe helyezéséhez; összhangban az új tantervi-tartalmi szabályozókban megjelenő követelményekkel. A programok támogatják az integrált oktatás megvalósulását a köznevelésben; erősítik a non-formális és informális keretek közötti, nyitott nevelési-tanulási környezetben megvalósuló módszertanok szélesebb körű elterjedését.
A projektről bővebb információt a www.kk.gov.hu./hatvan oldalon olvashatnak.
További információ kérhető:
Horváth Márta
Tankerületi igazgató
Telefonszám: +36 (37) 795-214
E-mail cím: hatvan@kk.gov.hu

Gyöngyösi Petőfi Sándor Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola és Készségfejlesztő Iskola

2019. évi táborunk zárónapján június 21-én pénteken, kirándulást szerveztünk táborlakóinknak az intézményünkhöz közeli Kerek-gyepen. A nagy melegben jól esett a patak hűsítő vizében játszani egy kicsit és tanulmányozni a rákok életét, amelyektől hemzsegett a patak vize.
Kis pihenő után két csoportra oszlottunk és a már elkészített eszközökkel számháborúzni kezdtünk. A játékot gyerek és felnőtt egyaránt élvezte, többször meg is kellett ismételni.
A késő délelőtti órákban indultunk haza, koszosan, vizesen, de élményekkel telve zártuk táborunk utolsó délelőtti programját.

 Bodócs Erika táborvezető

Álláspályázat

Étkezési térítési díj túlfizetések visszafizetése

Hiányoztok!

Gyöngyösi Petőfi Sándor Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola és Készségfejlesztő Iskola 2021