Koronavírus tájékoztató

Koronavírus fertőzésen átesett: 7 fő intézményi dolgozó

Koronavírus fertőzött intézményi dolgozó jelenleg: –

Koronavírus fertőzött tanuló: –

Karanténban van: –

EFOP-1.8.5-17-2017-00371

A támogatás mértéke : 100%

A projekt befejezésének dátuma: 2020.06.29.

Étkezési igény felmérése

A 2021/2022-es tanévre vonatkozó étkezési igény jelzéséhez az alábbi nyomtatvány kitöltése szükséges. Az alábbi nyomtatványt és az esetleges kedvezményre jogosító nyilatkozatot szeptember 3. – áig szükséges visszajuttatni.

Nyomtatvány

Elköltöztünk…

Az EFOP 4.1.6-16-2017-00016-“A köznevelés esélyteremtő szerepének erősítése a Hatvani Tankerületben” elnevezésű pályázat keretein belül intézményünk Petőfi u. 67-es és 75-ös számú épülete is felújításra kerül. A munkálatok időtartama alatt az oktatás a Magyar Agrár – és Élettudományi Egyetem Károly Róbert Campusának B épületében zajlik.

Pontos cím: 3200, Gyöngyös, Mátrai út 36.  – megközelítés a Virág utcai bejárat felől.

Telefon: 30/831-7190

Az alábbi térkép és fényképek segítséget nyújtanak az épület megközelítéséhez.

2021. évi nyári napközis tábor igényfelmérése

Tisztelt Törvényes Képviselő!

Gyöngyös Város Önkormányzata a nyári napközis tábor megszervezése érdekében igényfelmérést végez a gyöngyösi lakóhellyel rendelkező, általános iskolás 6-12 éves korú gyermekekre vonatkozóan.

A napközis tábor időtartama tervezetten: 2021. augusztus 2-19.)

A nyári napközis tábor helye: Gyöngyösi Egressy Béni Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola (Gyöngyös, Iskola utca 2.).

A táborozásért a háromszori étkezés térítési díját kell megfizetni, akedvezményre való jogosultságokat figyelembe véve.

Kérjük, amennyiben a fenti korcsoportba tartozó gyermeke részére igényli a nyári napközis tábort, szíveskedjen az alábbi nyilatkozatot (gyermekenként külön-külön) kitölteni és a Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal Ügyfélszolgálatán (3200 Gyöngyös, Fő tér 13.) lévő információs pultnál 2021. július 13-án 16.00 óráig leadni (Nyilatkozat nyomtatvány az Ügyfélszolgálaton és a www.gyongyos.hu honlapon elérhető). Amennyiben a nyilatkozat a fenti időpontig nem érkezik meg, akkor azt úgy tekintjük, hogy gyermeke a nyári napközis tábort nem kívánja igénybe venni.

Az Igazgatóság a beérkezett igények befogadásáról írásban tájékoztatja a törvényes képviselőket.

További információ: Erdélyiné Gáspár Katalin referensnél kérhető a 37/510-315-ös telefonszámon. Gyöngyös, 2021. július 7.                          

Letölthető nyilatkozatok:

Pdf

Word                                                       

Álláshirdetéseink

Intézményünk az alábbi álláshelyekre keres kollégákat:

Étkeztetés – személyes kapcsolattartási lehetőségek

Iskolai étkeztetés április 19.-től

Beiratkozási tájékoztató

TISZTELT SZÜLŐ/ TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ!

Tájékoztatom, hogy a kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a 2021/2022. tanítási évre történő általános iskolai beiratkozás során nemcsak személyes, hanem online úton is lehetőség van beíratni a tanköteles korba lépő gyermekét. Az általános iskola első évfolyamára történő jelentkezésének elektronikus, online formájára 2021. április 10-től nyílik meg az informatikai lehetőség az Ön részére a KRÉTA rendszer felületén keresztül: https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap. Az e-Ügyintézés „Beiratkozás Általános Iskolába (BÁI)” felület 2021. április 16-án éjfélig van nyitva. Amennyiben módosítani kíván a már elektronikusan beküldött adatokon, akkor ezt úgy teheti meg, hogy jelzi (telefonon, e-mailben, az intézmény által meghatározott módon) az adott intézmény részére a visszavonási vagy adatmódosítási szándékát. Az adatok módosítását az intézmény a KRÉTA felületén a kérés alapján elvégzi. Amennyiben a szülő visszavonja gyermeke jelentkezését, ennek következményeként a BÁI felületen az  iskola a benyújtott jelentkezésre a szülő kérése alapján elutasító határozatot hoz, és az intézmény saját rendszerében a gyermek adatait a „Beiratkozás visszavonva” státuszba állítja. Ezen műveletek elvégzését követően Ön ismét be tudja nyújtani gyermeke jelentkezését  egy másik iskolába.

Amennyiben Ön nem a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti körzetes iskolába íratná be a gyermekét, akkor is meg kell adnia a kötelező felvételt biztosító általános iskola nevét és címét is a jelentkezése során.

Akár körzetes, akár nem körzetes iskolába kívánja beíratni gyermekét, mindenképpen jelentkeznie kell az általános iskolánál, amely jelentkezés a fent jelzett online módon vagy személyesen történhet meg.

Az online beiratkozás esetén a beiratkozáshoz szükséges eredeti dokumentumok bemutatására a 2021/2022. tanév első napjáig (2021. szeptember 1.) kerülhet sor. A beiratkozás adatainak felvétele indokolt esetben, a beiratkozást lefolytató iskola által szabályozott módon, személyesen is megtörténhet 2021. április 15-én és 16-án, a járványügyi veszélyhelyzet miatt megkövetelt egészségügyi szabályok szigorú betartása mellettEz a következőképpen alakul iskolánkban:

A 3200 Gyöngyös, Petőfi Sándor utca 67. szám alatti épületben, 08.00-15.00 óra között lehet beíratkozni; a járványügyi szabályok betartása mellett (maszk használat, belépés előtt lázmérés ill. kézfertőtlenítés; távolságtartás betartása)

Előzetes telefonos bejelentkezés szükséges (2021. április 13.; 2021. április 14. 09.00-14.00 óra között), időpont egyeztetés miatt – a torlódások elkerülése végett!

Telefonszám: 06-37/312-159 illetve 06-30/831-71-90.

Az intézmény KIZÁRÓLAG a szakvéleménnyel rendelkező tanulót tud felvenni.

A fentiek után, akár online, akár személyesen történt a jelentkezése az iskolába, a körzettel nem rendelkező általános iskolai osztályok tekintetében, továbbá a körzettel rendelkező iskolákba jelentkező, nem körzetes gyermekek esetében egyaránt legkésőbb 2021. április 23-ig döntenek a gyermekek felvételéről és ezután küldik el a tájékoztatásukat Önnek.

A beiratkozási eljárás során vagy annak lezárása után legkésőbb két héten belül Önnek nyilatkoznia kell arról, hogy gyermeke számára hit- és erkölcstan vagy etika órát választja. A hit- és erkölcstan tantárgy választása esetén meg kell jelölnie, hogy melyik egyház hit- és erkölcstan oktatásának megszervezését kéri majd gyermeke számára. Az iskola a hit- és erkölcstan oktatással kapcsolatos, az egyházaktól kapott információkat feltünteti a honlapján.

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok, adatok megadása kapcsán Ön segítséget kérhet a gyermeke óvodájától – óvoda OM azonosítja, gyermekük oktatási azonosítója tekintetében. Természetesen iskolánk fenntartója, a Hatvani Tankerületi Központ is rendelkezésre áll a körzetes iskolákkal kapcsolatos információk, az online vagy a személyes beiratkozás rendjével kapcsolatos kérdések esetén.

Hittan

Beiratkozási tájékoztató

A beiratkozási tájékoztató letölthető innen.

Gyöngyösi Petőfi Sándor Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola és Készségfejlesztő Iskola 2022