Kezdőlap » Egyéb » EFOP-4.1.6-16-2017-00016 – A KÖZNEVELÉS ESÉLYTEREMTŐ SZEREPÉNEK ERŐSÍTÉSE A HATVANI TANKERÜLETBEN

Koronavírus tájékoztató

Koronavírus fertőzésen átesett: 7 fő intézményi dolgozó

Koronavírus fertőzött intézményi dolgozó jelenleg: –

Koronavírus fertőzött tanuló: –

Karanténban van: –

EFOP-4.1.6-16-2017-00016 – A KÖZNEVELÉS ESÉLYTEREMTŐ SZEREPÉNEK ERŐSÍTÉSE A HATVANI TANKERÜLETBEN

2019. 05. 01.
Hatvani Tankerületi Központ
SAJTÓKÖZLEMÉNY
A KÖZNEVELÉS ESÉLYTEREMTŐ SZEREPÉNEK ERŐSÍTÉSE A HATVANI TANKERÜLETBEN

A Hatvani Tankerületi Központ 483,389 millió forint támogatást nyert „A köznevelés esélyteremtő
szerepének erősítése a Hatvani Tankerületben” című pályázat megvalósítására. A súlyos és
halmozottan fogyatékos gyermekeket ellátó intézmények tervezett infrastrukturális fejlesztése
lehetővé teszi a nevelés-oktatás eredményességének, minőségének és hatékonyságának növelését,
és hozzájárul a tanulók optimális fejlődését biztosítani képes, minőségi, fenntartható és hatékony
köznevelés megvalósításához.
A pályázat keretében a Gyöngyösi Petőfi Sándor EGYMI, Óvoda, Általános Iskola és Készségfejlesztő
Iskola, valamint a Hatvani Lesznai Anna Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola, Fejlesztő
Nevelést-Oktatást Végző Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
infrastruktúrája újul meg.
A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg az Európai Regionális Fejlesztési Alap
támogatásával.
A modern kor igényeinek megfelelő köznevelési intézmény a területi különbségeket kiegyenlítve, az
egyenlő esélyeket megteremtve elősegíti a hátránykompenzációt, és hozzájárul a minőségi oktatás
megteremtéséhez.
Az intézmények infrastrukturális fejlesztés három épületet érint. Eredményeként megvalósul fűtés –
és villamoshálózat korszerűsítés, új tetőszerkezet kialakítás, akadálymentesítés, vízszigetelés, belső
festés, burkolatcsere, belső nyílászáró csere, sportudvar kialakítás.
A projekt kezdete 2019. 05. 01., tervezett befejezése 2021. 01. 31.
A projektet a Hatvani Tankerületi Központ valósítja meg.
Azonosítószám : EFOP-4.1.6-16-2017-00016
A projektről bővebb információt a www.kk.gov.hu\ hatvan\projektek oldalon olvashatnak.
További információ kérhető:
Horváth Márta
Tankerületi igazgató
Telefonszám: +36 (37) 795-214
E-mail cím: hatvan@kk.gov.hu

Gyöngyösi Petőfi Sándor Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola és Készségfejlesztő Iskola 2022