Kezdőlap » Hírek

Hírek

Koronavírus tájékoztató

Koronavírus fertőzésen átesett: 7 fő intézményi dolgozó

Koronavírus fertőzött intézményi dolgozó jelenleg: –

Koronavírus fertőzött tanuló: –

Karanténban van: –

Álláspályázat gyógypedagógus munkakör betöltésére (2)

Hatvani Tankerületi Központ

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Gyöngyösi Petőfi Sándor Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola és Készségfejlesztő Iskola

Gyógypedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3200 Gyöngyös, Petőfi Sándor utca 67.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A köznevelési törvényben előírtak alapján, az intézmény nevelési-oktatási feladatainak ellátása. Az iskolai pedagógiai program alapértékeinek képviselete a szakmai munkában. A tanulók személyiségének az iskolai értékrend szerint való fejlesztése. Az iskola közösségi életének szervezésében való aktív részvétel. A gyógypedagógusi tevékenységgel kapcsolatos általános szakmai feladatok, tanítási órák, egyéb foglalkozások ellátása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtására alkotott 326/2013. (VIII.30.) kormányrendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, vagy egyetemi szintű gyógypedagógiai végzettség,
 • büntetlen előélet, nem áll büntetőeljárás hatálya alatt, nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
 • cselekvőképesség,
 • egészségügyi alkalmasság,
 • magyar állampolgárság.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • értelmileg akadályozottak pedagógiája szakirány.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•      fényképes, részletes szakmai önéletrajz, a munkahelyek és a munkaviszonyban töltött idők felsorolásával,

 • az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó pályázati anyagában foglalt személyes adatainak, a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (3. személlyel közlés),
 • három hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkozástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé, illetve annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll büntetőeljárás hatálya alatt,
 • motivációs levél (esetleges referenciák).

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2022. augusztus 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. augusztus 8.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kákonyiné Fazakas Edit intézményvezető-helyettes nyújt, a 0630/218-9225 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Hatvani Tankerületi Központ címére történő megküldésével (Gyöngyösi Petőfi Sándor EGYMI 3200 Gyöngyös, Petőfi Sándor utca 67. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: MCS/60/2022 , valamint a munkakör megnevezését: Gyógypedagógus.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat elbírálásáról – az intézményvezető javaslata alapján – a kinevezési jogkör gyakorlója dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. augusztus 10.

Álláspályázat gyógypedagógus munkakör betöltésére (1)

Hatvani Tankerületi Központ

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Gyöngyösi Petőfi Sándor Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola és Készségfejlesztő Iskola

Gyógypedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Heves megye, 3200 Gyöngyös, Petőfi Sándor utca 67.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési törvényben előírtak alapján, az intézmény nevelési-oktatási feladatainak ellátása. Az iskolai pedagógiai program alapértékeinek képviselete a szakmai munkában. A tanulók személyiségének az iskolai értékrend szerint való fejlesztése. Az iskola közösségi életének szervezésében való aktív részvétel. A gyógypedagógusi tevékenységgel kapcsolatos általános szakmai feladatok, tanítási órák, egyéb foglalkozások ellátása.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtására alkotott 326/2013. (VIII.30.) kormányrendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
• Főiskola, vagy egyetemi szintű gyógypedagógiai végzettség,
• büntetlen előélet, nem áll büntetőeljárás hatálya alatt, nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
• cselekvőképesség,
• egészségügyi alkalmasság,
• magyar állampolgárság.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirány.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• fényképes, részletes szakmai önéletrajz, a munkahelyek és a munkaviszonyban töltött idők felsorolásával,
• az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata,
• nyilatkozat arról, hogy a pályázó pályázati anyagában foglalt személyes adatainak, a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
• nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (3. személlyel közlés),
• három hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkozástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé, illetve annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll büntetőeljárás hatálya alatt,
• motivációs levél (esetleges referenciák).

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2022. augusztus 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. augusztus 8.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kákonyiné Fazakas Edit intézményvezető-helyettes nyújt, a 0630/218-9225 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Hatvani Tankerületi Központ címére történő megküldésével (Gyöngyösi Petőfi Sándor EGYMI 3200 Gyöngyös, Petőfi Sándor utca 67. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: MCS/59/2022 , valamint a munkakör megnevezését: Gyógypedagógus.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat elbírálásáról – az intézményvezető javaslata alapján – a kinevezési jogkör gyakorlója dönt. A pályázat elbírálásának határideje: 2022. augusztus 10.

Beiratkozási tájékoztató

A Hatvani Tankerületi Központ fenntartásában működő általános iskolákba történő beiratkozásra vonatkozó tájékoztató letölthető: itt.

Kötelezően választható hit-és erkölcstan szülői tájékoztató

A katolikus hit – és erkölcstan tájékoztató megtekinthető és letölthető : itt.

A református hit – és erkölcstan tájékoztató megtekinthető és letölthető: itt.

Pályázati kiírás intézményvezetői beosztás ellátására

Az Emberi Erőforrások Minisztere pályázatot hirdet a Gyöngyösi Petőfi Sándor Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola és Készségfejlesztő Iskola intézményvezetői beosztásának ellátására.

A pályázati kiírás megtekinthető és letölthető: itt.

Gyermekétkeztetés

Tisztelt Szülők!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy gyermekétkeztetéssel kapcsolatos ügyeiket az alábbi telefonszámon intézhetik:

30/253-3658

Munkanapokon 8:00 és 10:00 óra között, illetve 11:00 és 15:30 között várjuk hívásukat.

Mátra Party Kft.

Étkezési igény felmérése

A 2021/2022-es tanévre vonatkozó étkezési igény jelzéséhez az alábbi nyomtatvány kitöltése szükséges. Az alábbi nyomtatványt és az esetleges kedvezményre jogosító nyilatkozatot szeptember 3. – áig szükséges visszajuttatni.

Nyomtatvány

Elköltöztünk…

Az EFOP 4.1.6-16-2017-00016-“A köznevelés esélyteremtő szerepének erősítése a Hatvani Tankerületben” elnevezésű pályázat keretein belül intézményünk Petőfi u. 67-es és 75-ös számú épülete is felújításra kerül. A munkálatok időtartama alatt az oktatás a Magyar Agrár – és Élettudományi Egyetem Károly Róbert Campusának B épületében zajlik.

Pontos cím: 3200, Gyöngyös, Mátrai út 36.  – megközelítés a Virág utcai bejárat felől.

Telefon: 30/831-7190

Az alábbi térkép és fényképek segítséget nyújtanak az épület megközelítéséhez.

2021. évi nyári napközis tábor igényfelmérése

Tisztelt Törvényes Képviselő!

Gyöngyös Város Önkormányzata a nyári napközis tábor megszervezése érdekében igényfelmérést végez a gyöngyösi lakóhellyel rendelkező, általános iskolás 6-12 éves korú gyermekekre vonatkozóan.

A napközis tábor időtartama tervezetten: 2021. augusztus 2-19.)

A nyári napközis tábor helye: Gyöngyösi Egressy Béni Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola (Gyöngyös, Iskola utca 2.).

A táborozásért a háromszori étkezés térítési díját kell megfizetni, akedvezményre való jogosultságokat figyelembe véve.

Kérjük, amennyiben a fenti korcsoportba tartozó gyermeke részére igényli a nyári napközis tábort, szíveskedjen az alábbi nyilatkozatot (gyermekenként külön-külön) kitölteni és a Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal Ügyfélszolgálatán (3200 Gyöngyös, Fő tér 13.) lévő információs pultnál 2021. július 13-án 16.00 óráig leadni (Nyilatkozat nyomtatvány az Ügyfélszolgálaton és a www.gyongyos.hu honlapon elérhető). Amennyiben a nyilatkozat a fenti időpontig nem érkezik meg, akkor azt úgy tekintjük, hogy gyermeke a nyári napközis tábort nem kívánja igénybe venni.

Az Igazgatóság a beérkezett igények befogadásáról írásban tájékoztatja a törvényes képviselőket.

További információ: Erdélyiné Gáspár Katalin referensnél kérhető a 37/510-315-ös telefonszámon. Gyöngyös, 2021. július 7.                          

Letölthető nyilatkozatok:

Pdf

Word                                                       

Álláshirdetéseink

Intézményünk az alábbi álláshelyekre keres kollégákat:

Gyöngyösi Petőfi Sándor Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola és Készségfejlesztő Iskola 2022