Kezdőlap » Hírek

Hírek

Koronavírus tájékoztató

Koronavírus fertőzésen átesett: 3 fő intézményi dolgozó

Koronavírus fertőzött jelenleg: 2 fő intézmény dolgozó

Koronavírus fertőzött tanuló: –

Étkezési térítési díj – novemberi befizetés

Étkezési térítési díjak pénzügyi teljesítése

Intézményi eljárásrend

2020. augusztus 31.

Az iskolát csak a tanulók és az intézményben dolgozók látogathatják. Szülők és egyéb ügyekben az iskolába érkezők csak az iskolatitkárral történt egyeztetés és kézfertőtlenítés után léphetnek be maszkban az épületbe.

Tanulók iskolába érkezése:

Az iskolát kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek látogathatja. (Amennyiben gyermeküknél tüneteket észlelnek, gondoskodjanak orvosi vizsgálatról. Ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van a szülő köteles értesíteni az iskolát!).

A betegség után a tanuló kizárólag az orvos által kiállított „Közösségbe mehet” igazolással jöhet az iskolába.

A reggeli udvari gyülekező annak az épületnek az udvarán történik ahová a tanuló jár, rossz idő esetén a folyosón, ill a Petőfi u. 75 sz alatt a kapualjban és a folyosón. Az osztályterembe való belépéskor kötelező a kézfertőtlenítés. A bejáratnál testhőmérséklet mérése is lehetséges, (37 fokos testhőmérséklet fölött a tanuló nem léphet be az iskolába) ezért várakozáskor kérjük a másfél méter távolságot betartani!

Az intézménybe legkorábban 7 órakor lehet érkezni és 7,30-kor az osztálytermekbe mennek a tanulók, a kijelölt gyógypedagógiai asszisztenssel, óvodások megérkezéstől a kijelölt csoportszobában a dajkával várakoznak. Az óvodába érkezés javasolt időpontja 8:15-8:30.

Iskolába érkezés legkésőbbi időpontja 7 óra 50 perc.

A maszk viselése:  A tanulóknak nem kötelező a maszk viselése.

Az iskolaudvart és az ebédlőt az osztályok az 1-2. mellékletekben található külön beosztás szerint használhatják. Az ebédlő fertőtlenítéséről a vállalkozó gondoskodik. A tanulói étkezőben egy időpontban csak 2 osztály és egy óvodai csoport, vagy három osztály tartózkodhat beosztás szerint. Étkezési idő max. 30 perc. Azon tanulók szülei, akik az ebédet elviszik 2 db névvel ellátott ételhordót adnak le, melybe a konyhán kerül az étel, azt a gyermekükkel együtt vihetik haza. A szülő nem mehet a konyhára az ebédért.

Oktató-nevelő munka:

A szaktantermi rendszert nem működtetjük. A nap folyamán az osztályok a saját osztálytermükben tartózkodnak, a testnevelés óra kivételével. A tanulók a tanszereiket saját táskába vagy dobozba az iskolában tartják, házi feladat elkészítése az iskolában történik napközis foglalkozásokon.

A tanítási órák alatt a pedagógusnak törekedni kell a folyamatos szellőztetésre, az ablakok nyitva tartására.

A tanítási órák után, minden szünetben a fertőtlenítő kézmosás kötelező, tanterembe lépéskor fertőtlenítés kötelező.

Mosdók használata:

A tanuló csak a pedagógus engedélyével mehet ki a mosdóba, mosdó használat után kezet kell mosni a kézfertőtlenítő szappannal.

A mosdó előtti várakozásnál másfél méter távolságot kell tartani.

A mosdókban az alsós osztályok asszisztenssel mehetnek, a mosdót egyedül használok esetében egyszerre két tanuló mehet a mosdóba.

A mosdókban is biztosított az előírásnak megfelelő fertőtlenítő kézmosó, papírtörlő, ezért távozás előtt kötelező kezet mosni mindenkinek.

A Petőfi út 67.sz. épület mosdóiba egyszerre egy osztály mehet kísérővel. A gyerekek a tanítási órák és a tanórán kívüli foglalkozások (napközi, szakkör, stb.) alatt is kimehetnek a mosdóba.

A mosdók, folyosók, közösségi terek fertőtlenítése folyamatosan történik.

Iskolából való távozás:

Ha a tanulónak nincsen tanórán kívüli foglalkozása (napközi, tanulószoba, szakkör, fz,stb.), akkor az utolsó órája vagy az ebédje elfogyasztása után köteles haladéktalanul elhagyni az iskola épületét.

A szülő gyermekéért 15, vagy 16 órakor érkezhet az iskola udvarára,előtérbe 16:00-16:20-ig a Petőfi út 67. sz. épületben van ügyelet Az előzetes felmérés alapján – melyet a szülők az osztályfőnököktől kapott nyilatkozaton tehetnek meg – a gyermekeket egy felnőtt lekíséri az udvarra és átadja a szülőnek. Ha a szülő valamilyen oknál fogva nem érkezett meg, akkor a gyermeket visszaviszik a tanterembe és a következő időpontban lehet jönni érte. Kérjük, más időpontba ne jöjjenek a tanulóért.

Tanítási óráról gyermeket nem lehet elvinni.

A kijáratnál mindenkinek lehetősége van a kézfertőtlenítésre.

Az iskola területén elkülönítő szobának az orvosi szobát használjuk.

Gyöngyös, 2020. augusztus 31.

                                                                                                       Daru Éva Katalin intézményvezető

36. és 37. heti menü

Étkeztetési igénylőlap

Kedves Szülők!

Étkeztetés iránti igényüket az alábbi igénylőlap kitöltésével jelezhetik.

http://petofiegymi.hu/wp-content/uploads/2020/08/étk.igeny_.felm_._2020_2021.pdf

Étkezési igény leadása

Gyöngyösi Petőfi Sándor Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola és Készségfejlesztő Iskola 2021