Kezdőlap » Egyéb

Egyéb

Koronavírus tájékoztató

Koronavírus fertőzésen átesett: 7 fő intézményi dolgozó

Koronavírus fertőzött intézményi dolgozó jelenleg: –

Koronavírus fertőzött tanuló: –

Karanténban van: –

EFOP-4.1.6-16-2017-00016 – A KÖZNEVELÉS ESÉLYTEREMTŐ SZEREPÉNEK ERŐSÍTÉSE A HATVANI TANKERÜLETBEN

2019. 05. 01.
Hatvani Tankerületi Központ
SAJTÓKÖZLEMÉNY
A KÖZNEVELÉS ESÉLYTEREMTŐ SZEREPÉNEK ERŐSÍTÉSE A HATVANI TANKERÜLETBEN

A Hatvani Tankerületi Központ 483,389 millió forint támogatást nyert „A köznevelés esélyteremtő
szerepének erősítése a Hatvani Tankerületben” című pályázat megvalósítására. A súlyos és
halmozottan fogyatékos gyermekeket ellátó intézmények tervezett infrastrukturális fejlesztése
lehetővé teszi a nevelés-oktatás eredményességének, minőségének és hatékonyságának növelését,
és hozzájárul a tanulók optimális fejlődését biztosítani képes, minőségi, fenntartható és hatékony
köznevelés megvalósításához.
A pályázat keretében a Gyöngyösi Petőfi Sándor EGYMI, Óvoda, Általános Iskola és Készségfejlesztő
Iskola, valamint a Hatvani Lesznai Anna Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola, Fejlesztő
Nevelést-Oktatást Végző Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
infrastruktúrája újul meg.
A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg az Európai Regionális Fejlesztési Alap
támogatásával.
A modern kor igényeinek megfelelő köznevelési intézmény a területi különbségeket kiegyenlítve, az
egyenlő esélyeket megteremtve elősegíti a hátránykompenzációt, és hozzájárul a minőségi oktatás
megteremtéséhez.
Az intézmények infrastrukturális fejlesztés három épületet érint. Eredményeként megvalósul fűtés –
és villamoshálózat korszerűsítés, új tetőszerkezet kialakítás, akadálymentesítés, vízszigetelés, belső
festés, burkolatcsere, belső nyílászáró csere, sportudvar kialakítás.
A projekt kezdete 2019. 05. 01., tervezett befejezése 2021. 01. 31.
A projektet a Hatvani Tankerületi Központ valósítja meg.
Azonosítószám : EFOP-4.1.6-16-2017-00016
A projektről bővebb információt a www.kk.gov.hu\ hatvan\projektek oldalon olvashatnak.
További információ kérhető:
Horváth Márta
Tankerületi igazgató
Telefonszám: +36 (37) 795-214
E-mail cím: hatvan@kk.gov.huA projektről bővebb információt a www.kk.gov.hu\ hatvan\projektek oldalon olvashatnak.
További információ kérhető:
Horváth Márta
Tankerületi igazgató
Telefonszám: +36 (37) 795-214
E-mail cím: hatvan@kk.gov.hu

2019.11.01.
Hatvani Tankerületi Központ
PROJEKTZÁRÓ SAJTÓKÖZLEMÉNY
KORSZERŰ KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK A HATVANI TANKERÜLETI KÖZPONT INTÉZMÉNYEIBEN

A Hatvani Tankerületi Központ 125,1 millió forint támogatást nyert „Korszerű közösségi programok a
Hatvani Tankerületi Központ intézményeiben” című pályázatával. A projekt a Széchenyi 2020 program
keretében az Európai Szociális Alap támogatásával valósult meg.
A projektben a Hatvani Tankerület 17 intézményének 19 telephelyén valósultak meg informális
közösségi programok.
A pályázat megvalósításának időszaka: 2018. 06. 01- 2019. 11. 01.
A pályázat fő célja informális és nem formális módszertani fejlesztés pilot rendszerben történő
tesztelése, melynek során az Oktatási Hivatallal szoros együttműködésben dolgoztak a pedagógusok. A
tematikus tanulási alkalmak megvalósítására 2018 és 2019 júniusának harmadik és negyedik hetében
került sor, napközis és bentlakásos formában, összesen 3079 tanuló részvételével. A szakmai
tapasztalatok beépítésre kerültek az intézmények pedagógiai programjába is, így a jövőben is
hasznosulni fognak, hozzájárulva az alap- és kulcskompetenciák, a problémamegoldás, és az
egészségtudatos magatartás formálásához.
A megvalósult képzések hozzájárulnak a pedagógusok módszertani kultúrájának folyamatos
fejlesztéséhez, a pedagógiai kreativitás előtérbe helyezéséhez; összhangban az új tantervi-tartalmi
szabályozókban megjelenő követelményekkel. A programok támogatják az integrált oktatás
megvalósulását a köznevelésben; erősítik a non-formális és informális keretek közötti, nyitott nevelési-
tanulási környezetben megvalósuló módszertanok szélesebb körű elterjedését.
A projektről bővebb információt a www.kk.gov.hu./hatvan oldalon olvashatnak.
További információ kérhető:
Horváth Márta
Tankerületi igazgató
Telefonszám: +36 (37) 795-214
E-mail cím: hatvan@kk.gov.hu

Álláspályázat

Étkezési térítési díj túlfizetések visszafizetése

Hiányoztok!

Digitális oktatás 2020

Adatkezelési tájékoztató

Útmutató

2020/2021. tanévre történő általános iskolai beiratkozás

A Gyöngyösi Petőfi Sándor Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola és Készségfejlesztő Iskola elérhetőségei az alábbiak:

3200 Gyöngyös, Petői Sándor utca 67.
Tel.: 37/312-159, 30/831-7190
E-mail: petofi_s_alt_isk@yahoo.com

Kérjük, hogy ezen elérhetőségeket használják az iskolai beiratkozás kapcsán.

Beíratási tájekoztató

Étkezés – április

Eljárásrend a 2020. évben azonosított új koronavírussal kapcsolatban

Innovatív oktatás fejlesztése a Gyöngyösi Petőfi Sándor Iskolában

TÁMOP-3.1.4.C-14-2015-0369 Innovatív oktatás fejlesztése a Gyöngyösi Petőfi Sándor Iskolában.
(tovább…)

Gyöngyösi Petőfi Sándor Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola és Készségfejlesztő Iskola 2021